Advokátní kancelář

nemeth, Schwarz & Partneři

JUDr. Věslav Nemeth, advokát

a member of the

WORLD JURIST ASSOCIATION

>>> ROZSUDKY A ROZHODNUTÍ <<<

JUDr. Richard Schwarz, advokát

a member of the

WORLD JURIST ASSOCIATION

osvědčení České advokátní komory č.1460

 IČ: 11202858 DIČ: CZ5606220191

 

1.září 2009

Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci 32Cm 26/2002-1294 ze dne 15.6.2009 (PDF)

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ve věci 35T 15/2001-19931 ze dne 17.4.2009 (PDF)

4.února 2009

Usnesení Vrchního soudu v Praze ve věci 3 Cmo 128/2008-1192 (PDF)

27.listopadu 2008

Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci 32Cm 26/2002-1124 (PDF)

24.srpna 2007

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ve věci 35T 15/2001 - vybraná část (PDF)

8.března 2007

Usnesení Vrchního soudu v Praze k odvolání státní zástupkyně Městského státního zastupitelství (PDF)

3.října 2006

Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci 46T 1/2005 (PDF, 1MB)

12.prosince 2005

Rozhodnutí České advokátní komory o obnovení výkonu advokacie u JUDr. Věslava Nemetha (PDF)

20.září 2005

Rozsudek Štrasburského soudu ve věci Nemeth proti České republice (PDF)

 

osvědčení České advokátní komory č.8676

  IČ: 66247411 DIČ: CZ5705216132