Advokátní kancelář

nemeth, Schwarz & Partneři

JUDr. Věslav Nemeth, advokát

a member of the

WORLD JURIST ASSOCIATION

>>> ostatní DOKUMENTY <<<

JUDr. Richard Schwarz, advokát

a member of the

WORLD JURIST ASSOCIATION

osvědčení České advokátní komory č.1460

 IČ: 11202858 DIČ: CZ5606220191

 

10.ledna 2010

Doplnění odvolání žalobce proti rozsudku městského soudu v Praze č.j. 32 Cm 26/2002-1204 (PDF)

1.září 2009

Odvolání JUDr. Věslava Nemetha proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci 32Cm 26/2002-1294 ze dne 15.6.2009 (PDF)

25.září 2008

Vyjádření k odvolání státního zástupce ve věci 5 To 100/2007 (PDF 2MB)

13.června 2007

Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.5.2007 pro porušení ústavně zaručených základních lidských práv (PDF)

31.ledna 2007

Závěrečná řeč JUDr. Věslava Nemetha 31.1.2007 u Vrchního soudu v Praze (PDF)

5.ledna 2007

Žádost o odbornou pomoc a ochranu zájmu advokáta (PDF)

Vyjádření k odvolání MSZ ve věci 46 T 1/2005 (PDF)

Odůvodnění odvolání Městského státního zastupitelství ve věci 46 T 1/2005 (JPG)

26.září 2006

Závěrečné slovo JUDr. Věslava Nemetha, hl. líčení u KS v Ostravě dne 21.9.2006 (PDF)

Závěrečný návrh obhajoby ve věci 35 T 15 / 2001 (PDF)

Závěrečný návrh ve věci 35 T 15 / 2001 (PDF)

5.května 2006

Stížnost na Doc. Ing. Tomáše Ježka, CSc. a návrh na jeho vyškrtnutí ze seznamu znalců (PDF)

14.dubna 2006

Závěrečná řeč JUDr. Věslava Nemetha, hl. líčení u MěS v Praze dne 11.4.2006 (PDF)

Závěrečná řeč obhajoby ve věci JUDr. Věslav Nemeth (PDF)

14.března 2006

Znalecký posudek Kriminalistického ústavu Praha v oboru písmoznalectví a kriminalistika (JPG)

osvědčení České advokátní komory č.8676

  IČ: 66247411 DIČ: CZ5705216132