Advokátní kancelář

nemeth, Schwarz & Partneři

JUDr. Věslav Nemeth, advokát

a member of the

WORLD JURIST ASSOCIATION

sídlo Senovážné nám. 5, Praha 1

tel. 221 411 394  fax. 221 411 391

e-mail: office@nemeth-schwarz.cz

JUDr. Richard Schwarz, advokát

a member of the

WORLD JURIST ASSOCIATION

osvědčení České advokátní komory č.1460

 IČ: 11202858 DIČ: CZ5606220191

                    

Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři sídlila od roku 1991 na adrese Hybernská 12, Praha 1, od 1.11.2005 sídlí na adrese Senovážné nám. 5, Praha 1 s tím, že v její historii měla pobočky i v jiných městech ČR. Advokátní kancelář je zaměřenana řešení celé šíře právní problematiky. Při své práci využívá nejen partnery a vlastní zaměstnance-právníky, ale i spolupráci s jinými advokáty a právními institucemi. Majitelé Advokátní kanceláře Nemeth, Schwarz a partneři jsou i společníky ve společnosti Advokátska kancelária Nemeth, Schwarz a partneri, s.r.o. se sídlem Odborárska 23, Bratislava.

JUDr. Věslav Nemeth

JUDr. Věslav Nemeth

JUDr. Věslav Nemeth je zakládajícím partnerem a spolumajitelem advokátní kanceláře Nemeth, Schwarz a partneři, sdružení advokátů, se sídlem Senovážné nám. 5, Praha 1, PSČ 110 00. Od roku 1991 je samostatným advokátem a členem České advokátní komory ČR. Od roku 1998 je i advokátem ve Slovenské republice a členem Slovenské advokátní komory. Od roku 2001 je členem World Jurist Association. Je autorem, resp. spoluautorem publikací Obchodní paragrafy (1991), Vzory smluv (1991), Jak utopit advokáta (2002) a dalších odborných článků v právnickém tisku.

JUDr. Richard Schwarz

JUDr. Richard SchwarzJUDr. Richard Schwarz je zakládajícím partnerem a spolumajitelem advokátní kanceláře Nemeth, Schwarz a partneři, sdružení advokátů se sídlem Senovážné nám. 5, Praha 1, PSČ 110 00. Od roku 2000 je samostatným advokátem a členem České advokátní komory. Od roku 2001 je členem World Jurist Association a od roku 2004 je i advokátem ve Slovenské republice a členem Slovenské advokátní komory. Je spoluautorem např. publikace Jak utopit advokáta (2002).

 

osvědčení České advokátní komory č.8676

  IČ: 66247411 DIČ: CZ5705216132